Co nam daje tytuł instruktora fitness?

Otrzymanie tytułu instruktora fitness (instruktora rekreacji ruchowej: Fitness, nowoczesne formy gimnastyki) uprawnia do prowadzenia zajęć fitness w klubach sportowych i rekreacyjnych, prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych w ośrodkach wypoczynkowych, na koloniach i obozach sportowych. Dokument potwierdzający zdobycie tytułu instruktora fitness podnosi również kwalifikacje zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego.

Legitymacja instruktora fitness jest jedynym i niezbędnym dokumentem do pracy w charakterze instruktora!

Legitymacja instruktora fitness jest honorowana i premiowana dodatkowymi punktami przez AWF-y przy zdawaniu egzaminów wstępnych.

1) Jak zgłosić się na kurs?

Należy wysłać maila poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny w zakładce KONTAKT. W tytule maila prosimy o wpis: ZGŁOSZENIE NA KURS NA INSTRUKTORA FITNESS. (w treści należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, w przypadku płatności ratalnej proszę o zaznaczenie tej informacji w mailu zgłoszeniowym).

2)Warunki uczestnictwa w kursie.

  • Należy przesłać e-maila zgłoszeniowego!
  • Mieć ukończone 18 lat,
  • Mieć dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza (lekarza pierwszego kontaktu),
  • Posiadać wykształcenie średnie poświadczone świadectwem (ksero),
  • Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do organizatora kursu 3 zdjęcia w formacie 35×45 mm.

3) Ile trwa kurs?

Kurs obejmuje min. 150 godz. (w zjazdach weekendowych), w tym:

  • część ogólna
  • część specjalistyczna

(kurs kończy się egzaminami z obu części).

4) Koszt kursu:

Koszt kursu, który rozpoczyna się 8.10.2016r.:

1450zł jeśli całość lub pierwsza rata zostanie wpłacona do 31.07.2016 (data zaksięgowania na naszym koncie bankowym)

Raty: 800zł + 650zł

1550zł jeśli całość lub pierwsza rata zostanie wpłacona po 31.07.2016 (data zaksięgowania na naszym koncie bankowym)

Raty: 800zł + 750zł

Osoba, która będzie podchodziła do egzaminu i pozytywnie zaliczy formy pisemne i praktyczne egzaminu będzie zobligowana do uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji instruktorskiej w wysokości 60zł.

5) Co otrzymujemy na kursie?

Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne (skrypt, materiały multimedialne, dostęp do indywidualnej strefy logowania internetowego).

Każdy uczestnik kursu ma prawo do bezpłatnych praktyk w Klubie Fitness Fit-Balance w Lubiczu Górnym (w trakcie trwania kursu może bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach fitness).

6) Co nam daje tytuł instruktora fitness?

Otrzymanie tytułu instruktora fitness (instruktora rekreacji ruchowej: Fitness, nowoczesne formy gimnastyki) uprawnia do prowadzenia zajęć fitness w klubach sportowych i rekreacyjnych, prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych w ośrodkach wypoczynkowych, na koloniach i obozach sportowych. Dokument potwierdzający zdobycie tytułu instruktora fitness podnosi również kwalifikacje zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego.

Legitymacja instruktora fitness jest jedynym i niezbędnym dokumentem do pracy w charakterze instruktora!

Legitymacja instruktora fitness jest honorowana i premiowana dodatkowymi punktami przez AWF-y przy zdawaniu egzaminów wstępnych.

7) Termin rozpoczęcia kursu.

Termin rozpoczęcia kursu na instruktorów rekreacji ruchowej: Fitness - nowoczesne formy gimnastyki, to:

8.10.2016r. (kurs weekendowy: sobota i niedziela).

8) Gdzie odbywają się zajęcia na kursie?

Zajęcia odbywają się w Klubie Fitness Fit-Balance w Lubiczu Górnym k. Torunia, na ul. Kołłątaja 1.

Lubicz Górny to miejscowość granicząca bezpośrednio z Toruniem w kierunku na Warszawę. Pomiędzy Toruniem, a Lubiczem kursują autobusy MZK Toruń linia nr 35.

9) Czy po zdanym egzaminie otrzymam legitymację instruktora fitness?

Tak, po zdaniu egzminów (teoretycznego i praktycznego) wystawiane są legitymacje instruktorskie. Współpracujemy z KOM-S w Toruniu co daje nam możliwość wystawiania legitymacji państwowych. 

10) Jak opłacić kurs?

  • osobiście w klubie w Lubiczu lub
  • wpłacając kwotę na nasze konto bankowe (całość lub ratę):

Fit-Balance
Agnieszka Tymińska
ul.Szosa Lubicka 162a/40
87-100 Toruń


mBank 09 1140 2004 0000 3702 6731 1100

W tytule przelewu należy napisać:
Opłata za kurs na instruktora fitness + imię i nazwisko uczestnika kursu

 


 

mabu

logo_hor

fs1 duall diet