1) Jak zgłosić się na kurs?

Należy wysłać maila poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny w zakładce 'KONTAKT'. W tytule maila prosimy o zapis: ZGŁOSZENIE NA KURS NA INSTRUKTORA FITNESS. (w treści należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, w przypadku płatności ratalnej proszę o zaznaczenie tej informacji w mailu zgłoszeniowym).

2)Warunki uczestnictwa w kursie.

- Należy przesłać maila zgłoszeniowego!

  • Mieć ukończone 18 lat,
  • Mieć dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza (lekarza pierwszego kontaktu),
  • Posiadać wykształcenie średnie poświadczone świadectwem (ksero),
  • Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do organizatora kursu  3 zdjęcia w formacie 35×45 mm.

3) Ile trwa kurs?

Kurs obejmuje min.150 godz. (w zjazdach weekendowych),w tym:

część ogólna

część specjalistyczna

(kurs kończy się egzaminami).

4) Koszt kursu od 04.10.2014 do 31.01.2015r.

Koszt kursu weekendowego, który rozpoczyna się w październiku 2014r.:

1300zł (płatne w całości lub w ratach) płatne do 31.08.2014r.(całość lub I-sza rata)

Raty: 800zł + 500zł lub 2 x 400zł + 500zł

1350zł (płatne w całości lub w ratach) płatne od 1.09.2014r do 10.09.2014r.(całość lub I-sza rata)

Raty: 800zł + 550zł lub 2 x 400zł + 550zł

1450zł (płatne w całości lub w ratach) płatne od 11.09.2014r. do 19.09.2014r. (całość lub I-sza rata)

Raty: 800zł + 650zł lub 2 x 500zł + 450zł 

1550zł (płatne w całości lub w ratach) płatne po 19.09.2014r. (całość lub I-sza rata)

Raty: 800zł + 750zł lub 2 x 500zł + 550zł

Osoba, która będzie podchodziła do egzaminu i pozytywnie zaliczy formy pisemne i praktyczne egzaminu będzie zobligowana do uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji instruktorskiej w wyskokości 50zł.


5) Co otrzymujemy na kursie?

Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne (skrypt, materiały multimedialne, dostęp do indywidualnej strefy logowania internetowego).

Każdy uczestnik kursu ma prawo do bezpłatnych praktyk w Klubie Fitness Fit-Balance w Lubiczu Górnym (w trakcie trwania kursu może bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach fitness).

6) Co nam daje tytuł instruktora fitness?

Otrzymanie tytułu instruktora fitness (instruktora rekreacji ruchowej: Fitness, nowoczesne formy gimnastyki) uprawnia do prowadzenia zajęć fitness w klubach sportowych i rekreacyjnych, prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych w ośrodkach wypoczynkowych, na koloniach i obozach sportowych. Dokument potwierdzający zdobycie tytułu instruktora fitness podnosi również kwalifikacje zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego.

Legitymacja instruktora fitness jest jedynym i niezbędnym dokumentem do pracy w charakterze instruktora!

Legitymacja instruktora fitness jest honorowana i premiowana dodatkowymi punktami przez AWF-y przy zdawaniu egzaminów wstępnych.

7) Termin rozpoczęcia kursu.

Termin rozpoczęcia kursu na instruktorów rekreacji ruchowej: Fitness - nowoczesne formy gimnastyki, to:

04.10.2014r. (kurs weekendowy).

Kolejny kurs planowany jest od marca 2015r.

8) Gdzie odbywają się zajęcia na kursie?

Zajęcia odbywają się w Klubie Fitness Fit-Balance w Lubiczu Górnym k. Torunia, na ul. Kołłątaja 1.

Lubicz Górny to miejscowość granicząca bezpośrednio z Toruniem w kierunku na Warszawę. Pomiędzy Toruniem, a Lubiczem kursują autobusy MZK Toruń linia nr 35.

9) Czy po zdanym egzaminie otrzymam legitymację instruktora fitness?

Tak, po zdaniu egzminów (teoretycznego i praktycznego) wystawiane są legitymacje instruktorskie. Współpracujemy z KOM-S w Toruniu co daje nam możliwość wystawiania legitymacji państwowych. 

10) Jak opłacić kurs?

- osobiście w klubie w Lubiczu lub

- wpłacając kwotę na nasze konto bankowe (całość lub ratę):

Fit-Balance
Agnieszka Tymińska
ul.Szosa Lubicka 162a/40
87-100 Toruń


mBank 09 1140 2004 0000 3702 6731 1100

W tytule przelewu należy napisać:
Opłata za kurs na instruktora fitness + imię i nazwisko uczestnika kursu

 

Egzamin - 17.12.2011 

pierwsi_kursanci

 Egzamin - 30.06.2012

 Zdjcie0084

Egzamin - 15.12.2012

k3

Egzamin - 29.06.2013r.

kurs

Egzamin - 26.01.2014r.

1a

3a4a

Egzamin - 29.06.2014r.

zdjecie

 mabu

logo_hor

fs1

DaVinci